2. Afval

Elk restaurant heeft veel afval. Soms belandt 50% van het ingekochte voedsel in de prullenbak.
Hoe kan dit tot een minimum gereduceerd worden?

a. Materialen
b. Recycling
c. Rest afval
d. Koken met restproducten van voedsel